Curve Villa

    Năm: 2019

    Chủ trì: Đinh Ngọc Sinh

    Diện tích: 650 m2

    Quy mô: 2 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

 

Một số hình phối cảnh:

Số điện thoại