DUONG MODERN HOUSE

    Năm: 2019

    Chủ trì: Dương Tiến Công

    Diện tích: 117,5 m2

    Quy mô: 3 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

 

Nhà phố 3 tầng phong cách hiện đại.

Số điện thoại