G HOUSE

    Năm: 2018

    Chủ trì: Lê Văn Khánh

    Diện tích: 100 m2

    Quy mô: 3 tầng

    Thi công: S-Home

    Địa điểm: Đường Hà Huy Tập, Q.TK - Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại