HANA HOTEL

    Năm: 2019

    Chủ trì: Dương Tiến Công

    Diện tích: 90 m2

    Quy mô: 8 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: KDC NVA, Q. NHS, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại