INTERIOR - GN APARTMENT

    Năm: 2020

    Chủ trì: Đinh Ngọc Sinh

    Diện tích: 160 m2

    Quy mô: 3 Phòng ngủ

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: TVG Building, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Phạm Văn Ngân

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại