KHOA HOUSE

    Năm: 2020

    Chủ trì: Lê Văn Khánh

    Diện tích: 100 m2

    Quy mô: 4 tầng

    Thi công: N/a

    Địa điểm: Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại