LA VIDA HOUSE

    Năm: 2018

    Chủ trì: Dương Tiến Công

    Diện tích: 137,8 m2

    Quy mô: 6 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: Đường Dương Đình Nghệ, Q. ST, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

 

Trang web công trình đã đi và hoạt động: https://lavidahousedn.com/

Số điện thoại