LU HOUSE

    Năm: 2017

    Chủ trì: Lê Văn Khánh

    Diện tích: 56 m2

    Quy mô: 5 tầng

    Thi công: N/a

    Địa điểm: Đường Đống Đa, Q.HC - TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại