MỘC CHÂU VILLA

    Năm: 2020

    Chủ trì: Đinh Ngọc Sinh

    Diện tích: 1500 m2

    Quy mô: 3 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: Mộc Châu

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại