NỘI THẤT VP THẾ GIỚI BĐS

    Chủ trì: Đinh Ngọc Sinh

    Diện tích: 100 m2

    Quy mô: 1 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: Quang Nguyễn Building, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Phạm Văn Ngân

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại