OSAKA APARTMENT

    Năm: 2018

    Chủ trì: Lê Văn Khánh

    Diện tích: 100 m2

    Quy mô: 6 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

 

Số điện thoại