HIM COFFEE

    Năm: 2020

    Chủ trì: Dương Tiến Công

    Diện tích: 180 m2

    Quy mô: 2 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: TP Vinh, Nghệ An

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Phạm Văn Ngân

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại