Quy trình dịch vụ

 

Quy trình dịch vụ tư vấn thiết kế

>>    Tiếp nhận nhu cầu ban đầu của khách hàng. Tư vấn sơ bộ và định hình lại nhu cầu cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế của khách hàng

>>    Tìm hiểu gu thẩm mỹ của khách hàng, từ đó tư vấn khách hàng lựa chọn phong cách kiến trúc phù hợp

>>    Lập thiết kế sơ bộ (Concept). Điều chỉnh lại lần cuối nhu cầu khách hàng và Lập bảng nhiệm vụ thiết kế

>>    Lập hồ sơ xin phép xây dựng

>>    Thiết kế và triển khai hồ sơ bản vẽ kiến trúc

>>    Thiết kế và triển khai hồ sơ bản vẽ kết cấu

>>    Thiết kế và triển khai hồ sơ bản vẽ điện nước

>>    Thiết kế và triển khai hồ sơ bản vẽ nội thất

>>    Thiết kế và triển khai hồ sơ bản vẽ cảnh quan

>>    Kiểm tra, hiệu chỉnh lần cuối trước khi tiến hành bàn giao hồ sơ thiết kế

>>    Bàn giao hồ sơ thiết kế và nghiệm thu

>>    Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thi công: Giải thích về bản vẽ thiết kế cho đơn vị thi công, điều chỉnh hồ sơ thiết kế khi điều kiện thực tế thi công cần sự điều chỉnh, tư vấn lựa chọn chủng loại, mẫu mã vật liệu thi công, tư vấn giải pháp thi công đối với những chi tiết kiến trúc đặc biệt (khác biệt), ...

Số điện thoại