SOPHIA MOTEL

    Năm: 2019

    Chủ trì: Dương Tiến Công

    Diện tích: 125 m2

    Quy mô: 5 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: Đường Nguyễn Tất Thành, Q. TK, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại