THÀNH LỢI OFFICE

    Chủ trì: Nguyễn Trọng Phú

    Diện tích: 150 m2

    Quy mô: n/a

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: Thanh Khê, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Phạm Văn Ngân

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại