THANH VINH HOLDING HEAD OFFICE

    Chủ trì: Đinh Ngọc Sinh

    Diện tích: 180 m2

    Quy mô: 6 tầng

    Thi công: Thicons

    Địa điểm: Đường Gò Nảy 4, Q.LC, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

Số điện thoại