THIEN NHAN OFFICE

    Chủ trì: Đinh Ngọc Sinh

    Diện tích: 425 m2

    Quy mô: 2 tầng

    Thi công: Nhà thầu tư nhân

    Địa điểm: Đường Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

-------------------------------

Nhóm thực hiện: Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Phú, Dương T Thùy Dương

Quản lý kỹ thuật: Nguyễn Duy Khải, Trần Bá Điệp

Biên tập: Đinh Ngọc Sinh

 

 

 

Số điện thoại